آموزش اصطلاحات انگلیسی

اگر بخوایم به انگلیسی از یه نفر یه چیزی رو درخواست کنیم چی باید بگیم؟

To ask for something, 01
نویسنده: موسسه باران

آموزش درخواست کردن به زبان انگلیسی

یک اصطلاح در روز

 

اگر بخوایم به انگلیسی از یه نفر یه چیزی رو درخواست کنیم چی باید بگیم؟!⁣


در ادامه پست‌های آموزش لغت، امروز می‌خوایم فعل دو کلمه‌ای و پرکاربرد ask for رو یاد بگیریم.⁣

To ask for something, 01

To ask for something, 02

 

هرروز یک اصطلاح زبان انگلیسی در اینستاگرام موسسه باران

درباره نویسنده

موسسه باران

ارسال دیدگاه