آموزش اصطلاحات انگلیسی

چگونه به انگلیسی بگیم مواظب باش؟

Phrase of Day, Watch out, 01
نویسنده: موسسه باران

چگونه به انگلیسی بگیم مواظب باش؟

یک اصطلاح در روز

 

در این پست قصد داریم «چگونه به انگلیسی بگیم مواظب باش؟» را در زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم.

Phrase of Day, Watch out, 01

Phrase of Day, Watch out, 02

01. Watch out.

02. Watch out for the tree!

03. You’d better watch out.

هرروز یک اصطلاح زبان انگلیسی در اینستاگرام موسسه باران

درباره نویسنده

موسسه باران

ارسال دیدگاه