آموزش اصطلاحات انگلیسی

3 جایگزین برای I’m tired

Phrase of Day, I'm tired, 01
نویسنده: موسسه باران

آموزش 3 جایگزین برای I’m tired در زبان انگلیسی

یک اصطلاح در روز

 

در این پست قصد داریم 3 جایگزین برای I’m tired را در زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم.

Phrase of Day, I'm tired, 01

Phrase of Day, I'm tired, 02

01. I’m tired -> I’m beat.

02. I’m tired -> I’m drained.

03. I’m tired -> I’m worn out.

هرروز یک اصطلاح زبان انگلیسی در اینستاگرام موسسه باران

درباره نویسنده

موسسه باران

ارسال دیدگاه