آموزش اصطلاحات انگلیسی

4 جایگزین بجای Very cold در زبان انگلیسی

Phrase of Day, Cold, 01
نویسنده: موسسه باران

آموزش 4 اصطلاح جایگزین بجای Very cold در زبان انگلیسی

یک اصطلاح در روز

 

در این پست قصد داریم 4 اصطلاح بجای Very cold را در زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم.

01. It’s freezing outside.

02. It’s chilly outside.

03. It’s frosty outside.

04. It’s as cold as ice outside.

هرروز یک اصطلاح زبان انگلیسی در اینستاگرام موسسه باران

درباره نویسنده

موسسه باران

ارسال دیدگاه