آموزش گرامر زبان انگلیسی با مثال

آموزش گرامر زمان حال استمراری – Grammar Present Continuous Tense

اشتراک گذاری این مطلب

گرامر حال استمراری با مثال

ساختار گرامر زمان حال استمراری

Subject + have/has + past participle ⁣⁣

نحوه سوالی کردن حال استمراری

جای فعل و فاعل عوض می‌شه.

Has she done her homework? No. She hasn’t done it yet.

نحوه منفی کردن زمان حال استمراری

Have / Has + not

Has she done her homework? No. She hasn’t done it yet.

زمان استفاده از ساختار حال استمراری

01. وقتی که می‌خوایم در مورد اتفاقی در گذشته صحبت شروع شده و هنوز هم ادامه دارد، صحبت کنیم.

We have known each other for two years.

02. وقتی که می‌خوایم در مورد اتفاقی که در گذشته رخ داده ولی زمان دقیق آن مشخص نیست، صحبت کنیم.

I have been to America.

03. وقتی که می‌خوایم در مورد کاری که چندین بار انجام دادیم و تکرار کردیم، صحبت کنیم.

She has read my letter then times.

04. وقتی که می‌خوایم در مورد تجربیات زندگی صحبت کنیم یا سوال بپرسیم.

Have you ever met a famous person?

لینک تمرین گرامر:


اشتراک گذاری این مطلب

درباره نویسنده

موسسه باران

ارسال دیدگاه