آموزش مکالمه زبان

چند بار در زبان انگلیسی مکث می‌کنید و تُپُق می‌زنید؟

چند بار در زبان انگلیسی مکث می‌کنید و تُپُق می‌زنید؟
نویسنده: موسسه باران
اشتراک گذاری این مطلب

اگر یک دقیقه به زبان انگلیسی صحبت کنید، از چند کلمه استفاده می‌کنید؟ چند بار مکث می‌کنید؟ چند بار تپق می‌زنید؟ در حدفاصل دو مکث چند کلمه به زبان می‌آورید؟

یکی از تجربیات هیجان‌انگیز در یادگیری زبان انگلیسی، بیان راحت این زبان به عنوان زبان خارجی است. بیان سلیس در زبان انگلیسی با کلمه Fluency بیان می‌شود و برای معادل فارسی آن سلاست و فصاحت نیز آمده است.

دانشمندان متعددی در حوزه‌های مرتبط با زبان، موضوع بیان سلیس را مورد بررسی قرار داده‌اند. این دانشمندان از جنبه‌های روانشناسی، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی زبان و زبان‌شناسی کاربردی (علم آموزش زبان) و علوم شناختی پدیده راحت و بدون دغدغه صحبت کردن را مورد توجه و بررسی قرار داده‌اند.

نکته قابل توجهی که در بیشتر مقالات علمی در این زمینه تکرار شده است «پیچیده و کاملا چالشی بودن» موضوع دستیابی به بیان سلیس (Fluency) در زبان خارجی (زبان انگلیسی) است.

به عنوان مثال یکی از محققین به نام Dan Isaac Slobin برای درک بیشتر پیچیدگی بیان سلیس موضوع اندیشیدن برای حرف زدن در زبان خارجی (Thinking for speaking) را مطرح می‌کند.

یکی از خواسته‌هایی که زبان‌آموزان بعد از صرف وقت زیاد برای یادگیری لغات و گرامر بی‌صبرانه منتظر دستیابی به آن هستند راحت و بدون دغدغه صحبت کردن زبان انگلیسی است. آیا یادگیری لغت و گرامر به روان صحبت کردن در زبان انگلیسی ختم می‌شود؟


اشتراک گذاری این مطلب

درباره نویسنده

موسسه باران

ارسال دیدگاه