آموزش اصطلاحات انگلیسی

کلمات انگلیسی در زبان فارسی

کلمات انگلیسی در زبان فارسی
نویسنده: موسسه باران
اشتراک گذاری این مطلب

در این پست به شما 5 جایگزین برای I don’t know آموزش می‌دهیم.

یکسری از کلمه‌های انگلیسی هستن که در زبان فارسی هم استفاده می‌کنیم.⁣

مثل:⁣

👈🏻 آپارتمان⁣
Apartment⁣
🇬🇧 /əˈpɑːt.mənt/ 🇺🇸 /əˈpɑːrt.mənt/⁣


👈🏻 دکتر⁣
Doctor⁣
🇬🇧 /ˈdɒk.tər/ 🇺🇸 /ˈdɑːk.tɚ/⁣


👈🏻 کافه⁣
Cafe⁣
🇬🇧 /ˈkæf.eɪ/ 🇺🇸 /kæfˈeɪ⁣


👈🏻 لامپ⁣
Lamp⁣
🇬🇧 /læmp/ 🇺🇸 /læmp/⁣


👈🏻 فینال⁣
Final⁣
🇬🇧 /ˈfaɪ.nəl/ 🇺🇸 /ˈfaɪ.nəl/⁣


👈🏻 بازار⁣
Bazaar⁣
🇬🇧 /bəˈzɑːr/ 🇺🇸 /bəˈzɑːr/⁣


👈🏻 پیژامه⁣
Pyjamas | Pajamas⁣
🇬🇧 /pɪˈdʒɑː.məz/ 🇺🇸 /pɪˈdʒɑː.məz/⁣

شما چه کلمات انگلیسی دیگری می‌دانید که در زبان فارسی هم استفاده می‌شود؟

میزان رضایت شما از پست چقدر است؟
  • میزان رضایت
5

اشتراک گذاری این مطلب

درباره نویسنده

موسسه باران

ارسال دیدگاه