آموزش گرامر زبان انگلیسی با مثال

آموزش گرامر زمان حال ساده – Grammar Present Simple Tense

اشتراک گذاری این مطلب

گرامر حال ساده با مثال

   

قواعد گرامر زمان حال ساده

فاعل + فعل اصلی به‌صورت ساده

He/She/It + Verb + s

I work.

She Works.

نحوه سوالی کردن حال ساده

Do you work?

Does she work?

نحوه منفی کردن زمان حال ساده

Don’t

Doesn’t

I don’t work.

She Doesn’t work.

زمان استفاده از ساختار حال ساده

01. وقتی که می‌خوایم درباره یه فکت یا یه حقیقت علمی صحبت کنیم.

Water freezes at 0 degrees.

02. وقتی که می‌خوایم درباره عادت‌های زندگی‌مون و یا برنامه‌های روزمره‌مون صحبت کنیم.

He plays Tennis every Friday.

03. وقتی که می‌خوایم درباره یه موضوع و غیرقابل تغییر صحبت کنیم.

I live in Tehran.

04. درباره یه رویدادی که در آینده برنامه‌ریزی شده، صحبت کنیم.

Her mother arrives tomorrow.


اشتراک گذاری این مطلب

درباره نویسنده

موسسه باران

دیدگاه اول

ارسال دیدگاه