آموزش اصطلاحات انگلیسی

5 جایگزین کاربردی برای I don’t know

5 جایگزین برای I don't know
نویسنده: موسسه باران
اشتراک گذاری این مطلب

در این پست به شما 5 جایگزین برای I don’t know آموزش می‌دهیم.

1. 𝐈’𝐦 𝐧𝐨𝐭 𝐬𝐮𝐫𝐞
When does the movie start?
I’m not sure! maybe 5!

2. 𝐈 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐧𝐨 𝐢𝐝𝐞𝐚
what do you think about buying a new car?
I have no idea!

3. 𝐍𝐨𝐭 𝐚 𝐜𝐥𝐮𝐞
Mom where are you??
Where is she?
Not a clue!

4. 𝐖𝐡𝐨 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐬
Who’s gonna win the presidential election?
Who knows?

5. 𝐈𝐭 𝐛𝐞𝐚𝐭𝐬 𝐦𝐞
How does she get the job?
It beats me!

میزان رضایت شما از پست چقدر است؟
  • میزان رضایت
5

اشتراک گذاری این مطلب

درباره نویسنده

موسسه باران

ارسال دیدگاه